OFERTA DLA FIRM

Świadczone usługi dla przedsiebiorców to, miedzy innymi:

 1. Reprezentacja w sądzie:
  * w sprawach cywilnych i karnych,
  * gospodarczych,
  * administracyjnych,
  * prawa pracy,
  * reprezentacja i prowadzenie egzekucji komorniczych.
 2. Dokumenty:
  * sporządzanie opinii prawnych,
  * analiza dostarczonych tekstów prawnych (umów, oświadczen, itd.),
  * tworzenie, przekształcenia i rejestrowanie spółek handlowych,
  * zgłaszanie wniosków o upadłość przedsiębiorstw,
  * korespondencjia w imieniu klienta z innymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami.
 3. Bieząca obsługa działalności firmy:
  * prawo pracy,
  * prawy pracownicze w postępowaniach sądowych,
  * prawo upadłosciowe,
  * postępowania administracyjne,
  * przygotowywanie dokumentó( umowy, regulaminy i inne).
 4. Windykacja naleznosci w zakresie:
  * postepowania upominawczego i egzekucyjnego,
  * windykacji wierzytelnosci, w szczeg?osci kredyt?got?owych, hipotecznych, samochodowych, kart kredytowych, handlowych i ubezpieczeniowych,
  * egzekucji z majatku ruchomego i nieruchomosci oraz naleznosci pienieznych.
 5. Budownictwo:
  * wyszukiwanie i pozyskiwanie lokalizacji,
  * procedura uzyskania pozwolenia na budowe.
  * obsluga prawna inwestycji budowlanej.
 6. Nieruchomosci:
  * posrednictwo przy zbyciu i nabyciu nieruchomosci,
  * obsluga prawna kontraktu sprzedazy i nabycia nieruchomosci,
  * zarząd nad nieruchomoscia.
 7. Odszkodowania:
  * sprawy o naprawienie szk?wyrzadzonych w wypadkach komunikacyjnych,
  * dochodzenie naleznosci od zaklad?ubezpieczen z tytulu ubezpieczenia,
  * szkody majątkowe jak i osobowe poprzez; zgloszenie szkody, wycena szkody, oszacowanie strat niematerialnych, negocjacje z ubezpieczycielem, proces sądowy.

ZASADY ROZLICZEN

Wysokosc wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozm?z klientem. Uzalezniona jest od zakresu i rodzaju pomocy prawnej.

Systemy wynagrodzenia moze byc :
* jednorazowy,
* zryczaltowanego oparty o okres tygodniowy i miesieczny,
* wynagrodzenie kwotowe od czynnosci lub uslugi,
* godzinowy.

Wszelkie rozliczenia oparte sa o umowę