OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO (ogólny zakres)

  Świadczone usługi między innymi to:

 1. Reprezentacja w sądzie:
  * w sprawach cywilnych i karnych,
  * administracyjnych,
  * prawa pracy,
  * reprezentacja i prowadzenie egzekucji komorniczych,
 2. Dokumenty:
  * sporządzanie opinii prawnych,
  * analiza dostarczonych tekstów prawnych (umów, oświadczeń, itd.),
  * korespondencji w imieniu klienta z innymi podmiotami,
 3. Sprawy cywilne ;
  * prawo rzeczowe,
  * prawo spadkowe,
 4. Sprawy rodzinne:
  * prawo rodzinne dotyczące małoletniego,
  * rozwody,
  * podziałmajątku,
 5. Prawo pracy:
  * reprezentacja w klienta w sporze z pracodawcą,
 6. Sprawy karne:
  * reprezentacja klienta w postępowaniu karnym
 7. Windykacja należności w zakresie:
  * postępowania upominawczego i egzekucyjnego,
  * windykacji wierzytelności, w szczególności kredytów gotówkowych, hipotecznych, samochodowych, kart kredytowych, handlowych i ubezpieczeniowych
  * egzekucji z majątku ruchomego i nieruchomości oraz należności pieniężnych.
 8. Budownictwo:
  * obsługa prawna inwestycji budowlanej,
  * występowanie przed urzędami w zakresie prawa budowlanego.
 9. Nieruchomości:
  * obsługa prawna kontraktu sprzedaży i nabycia nieruchomości,
  * odzyskiwanie nieruchomości,
  * spory, których przedmiotem jest nieruchomość,
  * zarząd nad nieruchomością
 10. Odszkodowania:
  * sprawy o naprawienie szkód wyrządzonych w wypadkach komunikacyjnych.
  * dochodzenie należności od zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia
  * szkody majątkowe jak i osobowe poprze ; zgłoszenie szkody, wycena szkody, oszacowanie strat niematerialnych, negocjacje z ubezpieczycielem, proces sądowy.

ZASADY ROZLICZEŃ

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z klientem. Uzależniona jest od zakresu i rodzaju pomocy prawnej. Systemy wynagrodzenia może być :
* jednorazowy
* zryczałtowanego oparty o okres tygodniowy i miesięczny,
* wynagrodzenie kwotowe od czynności,
* godzinowy.

Porada prawna oraz sporządzenie opinii prawnej w ryczałcie godzinowym.