Bez nazwy 23

 • OFERTA- Podstawowe warunki

  Kancelaria świadczy wszelką pomoc prawną, obejmującą doradztwo oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym przez profesjonalistów. Oferujemy Państwu stałą obsługę prawną na zasadzie cyklicznego abonamentu dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego Klienta.

 • ZAKRES OFERTY

  *Prawo cywilne,
  *Prawo Pracy,
  *Prawo Karne,
  *Prawo Spółek Handlowych (Gospodarcze),
  *Prawo Administracyjne,

  Wśród świadczonych usług znajduje się m.in.: obsługa prawna przedsiębiorców w tym reprezentacja w sądzie w:
  *sprawach cywilnych i karnych,
  *gospodarczych,
  *administracyjnych,
  *prawa pracy,
  *reprezentacja i prowadzenie egzekucji komorniczych,
  *przygotowywanie projektów umów, pism itp.
  *sporządzanie opinii prawnych,
  *analiza dostarczonych tekstów prawnych (umów, oświadczeń,itd.),
  *tworzenie, przekształcenia i rejestrowanie spółek handlowych,
  *zgłaszanie wniosków o upadłość przedsiębiorstw,
  *przygotowywanie pism i prowadzenie,
  *korespondencji w imieniu klienta z innymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami,
  *oraz inne usługi odpowiadające potrzebom naszych Klientów.

 • ZASADY ROZLICZEŃ

  Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z klientem. Uzależniona jest od zakresu i rodzaju pomocy prawnej Systemy wynagrodzenia to zryczałtowanego oparty o:
  *Okresowy tygodniowy,miesięczny,
  *System wynagrodzenia kwotowego,
  *System rozliczenia godzinowego.

 • CENNIK

  Cena porady prawnej wynosi 250 PLN.
  Koszt przygotowania opinii wynosi 200 PLN za godzinę pracy. Po otrzymaniu informacji czego dotyczy opinia informuję o jej całkowitym koszcie.

  Koszt spraw podatkowych, celnych oraz administracyjnych uzależniony jest od wartości przedmiotu sporu i wynosi zgodnie z przepisami związanymi z kosztami zastępstwa prawnego:
  *1.200 PLN. dla spraw o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczających 20.000 PLN.
  *2.400 PLN dla spraw o wartości przedmiotu sporu od 20.000 PLN do 50.000 PLN.
  *5.600 PLN dla spraw o wartości przedmiotu sporu od 50.000 PLN do 200.000 PLN.
  *7.200 PLN PLN dla spraw o wartości przedmiotu sporu powyżej 200.000 PLN.

  Ceny prowadzenia spraw cywilnych oraz gospodarczych ustalane są według analogicznych zasad, Kancelaria zastrzega możliwość podwyższenia kosztów przed przyjęciem sprawy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Ceny spraw karnych, rodzinnych i spadkowych ustalane są każdorazowo z klientem indywidualnie.

 • Oferty dla klientów indywidualnych.zobacz i przedsiebiorców zobacz