<html> <head> <title>Kancelaria prawna - opracowania</title> <<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <link rel="shortcut icon" href="http://img691.imageshack.us/img691/4461/67903554.jpg"> <meta NAME="KEYWORDS" CONTENT="dr marek stachowski, dr marek konread stachowski,porady prawne, doradztwo prawne marek stachowski, adwokat marek stachowski, radca prawny marek stachowski, komornik marek stachowski, kancelaria prawna, kancelaria adwokacka, kancelaria radcy prawnego, "> <style type="text/css"> <!-- .lacze {border-top-style: none;border-right-style: none;border-bottom-style: none;border-left-style: none;} .styl1 {font-size: 9px} .styl2 {font-size: 10px;font-family: Verdana, sans-serif;} .styl4 {font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 14px;} .styl5 {font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 14px;} .styl6 {font-size: 12px} --> </style> </head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <body bgcolor="#eecea9" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <!-- ImageReady Slices (Bez nazwy 23.psd) --> <center><table id="Tabela_01" width="900" height="525" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="101" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_01.gif" width="900" height="101" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="19" colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_02.gif" width="321" height="19" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_03.gif" width="1" height="19" alt=""></td> <td colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_04.png" width="578" height="19" alt=""></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <a href='index.html'><img src="images/podstrona/powrot.gif" width="302" height="42" alt=""></a></td> <td height="24" colspan="3"> <a href="index.html"><img src="images/podstrona/strona-tekstowa_06.gif" alt="" width="40" height="24" class="lacze"></a></td> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_07.png" width="558" height="42" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="18"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_08.gif" width="19" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_09.gif" width="1" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_10.png" width="20" height="18" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="37" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_11.gif" width="900" height="37" alt=""></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><p class="styl2">&nbsp;</p> <p class="styl2"><tab1>Wszystkie teksty na stronie Kancelarii posiadaj&#261; prawa zastrze&#380;one i podlegaj&#261; ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p?. zm.) U&#380;ywanie ich w jakikolwiek spos&#243;b bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez autora jest zabronione i mo&#380;e spowodowad pociagniecie do odpowiedzialnosci cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.</p> <p> <br> <p align="justify"class="styl4"><strong>Wybrane zagadniennia z prawa cywilnego. <a href="teksty/kc/wybranezagdnieniakc.html"><span class="styl2">zobacz<strong></a> <p align="justify"class="styl4"><strong>Wybrane zagadniennia z post&#281;powania cywilnego. <a href="teksty/kpc/wybranezagdnieniakpc.html"><span class="styl2">zobacz<strong></a> <p align="justify"class="styl4"><strong>Wybrane zagadnienia z post&#281;powania egzekucyjnego <a href="teksty/egzekucja/wybranezagdnienieegzkucja.html"><span class="styl2">zobacz<strong></a> <p align="justify"class="styl4"><strong>Wybrane zagadniennia prawa k.s.h. i gospodarczego. <a href="teksty/ksh/wybranezagdnieniaksh.html"><span class="styl2">zobacz<strong></a> <p align="justify"class="styl4"><strong>Wybrane zagadniennia z prawa pracy. <a href="teksty/praca/wybranezagdnieniapraca.html"><span class="styl2">zobacz<strong></a> <p align="justify"class="styl4"><strong>Wybrane zagadniennia z prawa administracyjnego. <a href="teksty/kpa/wybranezagdnieniakpa.html"><span class="styl2">zobacz<strong></a> <p align="justify"class="styl4"><strong>Wybrane zagadniennia zakresu nieruchomo&#347;ci i prawa budowlanego <a href="teksty/niebud/wybranezagdnienianiebud.html"><span class="styl2">zobacz<strong></a> <p align="justify"class="styl4"><strong>Wybrane zagadniennia z prawa karnego. <a href="teksty/kk/wybranezagdnienianiekk.html"><span class="styl2">zobacz<strong></a> <p align="justify"class="styl4"><strong>Wybrane zagadniennia z post&#281;powania karnego <a href="teksty/kpk/wybranezagdnienianiekpk.html"><span class="styl2">zobacz<strong></a> <p align="justify"class="styl4"><strong>Opinie <a href="teksty/opinie/opinie.html"><span class="styl2">zobacz<strong></a> </tr> <td colspan="5"><p align="center" class="styl1">&nbsp;</p> </td> </table> </center> </body> </html>