<

 

Wszystkie teksty na stronie Kancelarii posiadają prawa zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p?. zm.) Używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez autora jest zabronione i może spowodowad pociagniecie do odpowiedzialnosci cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.


WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA CYWILNEGO


Kurator osoby prawnej /sp. z o.o./ art. 42 k.c. zobacz dodano 25 maja 2014 - Autor Marek Stachowski

Zakrażanie uchwał wspólnot mieszkaniowych. zobacz dodano 5 maja 2014 - Autor Marek Stachowski

Współwłasność. zobacz dodano 30 grudnia 2013 - Autor Marek Stachowski

Zasiedzenie nieruchomości, terminy. zobacz dodano 02 czerwca 2012 - Autor Marek Stachowski

Wypowiedzenie umowy najmu na podstawie art 688 k.c. zobacz dodano 02 czerwca 2011 - Autor Marek Stachowski