<

 

Wszystkie teksty na stronie Kancelarii posiadają prawa zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p?. zm.) Używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez autora jest zabronione i może spowodowad pociagniecie do odpowiedzialnosci cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.


WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU K.S.H i PRAWA GOSPODARCZEGO


Kurator osoby prawnej /sp. z o.o./ art.42 k.c. zobacz dodano 25 maja 2014 - Autor Marek Stachowski

Rozporządzenie zajętym udziałem w spółce z o.o. zobacz dodano 20 listopada 2013 - Autor Marek Stachowski