<

 

Wszystkie teksty na stronie Kancelarii posiadają prawa zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p?. zm.) Używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez autora jest zabronione i może spowodowad pociagniecie do odpowiedzialnosci cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.


OPINIE PRAWNE


Opinia prawna wsprawie sposobu rozliczania wykonanych prac porządkowych na podstawie zawartej umowy z firmą sprzątającą oraz stwierdzenie czy umowa zawarta pomiędzy stronami ma charakter umowy kosztorysowej czy umowy ryczałtowej. zobacz dodano 07 kwietnia 2014 - Autor Marek Stachowski